In 2050 zal al het aardgas vervangen moeten zijn door duurzame vormen van energie zoals bijvoorbeeld zon-, of windenergie. De gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat deze duurzame vormen van energie in voldoende mate worden aangeboden. Daarbij werkt de gemeente ook samen in de Regionale Energie Strategie.

De gemeente gaat in verkenningswijken in gesprek met de inwoners

Hoe we deze energietransitie gaan invullen, wil gemeente Koggenland graag samen met de inwoners bepalen. Daarom gaat de gemeente in 2023 in gesprek met een viertal zogenaamde Verkenningswijken: 

  • Avenhorn-Zuid 
  • Obdam-West 
  • Ursem-Noord 
  • Berkhout-West

Gezamenlijk vormen deze wijken een representatieve afspiegeling van de gemeente. Via een enquête gevolgd door groepsgesprekken met inwoners, willen we met u in gesprek over uw wensen, zorgen, wat is voor u belangrijk, hoe moeten we communiceren en meer. Zodat we SAMEN met onze inwoners een gemeente zonder aardgas kunnen worden.

Ook met de huurders van het Woningbedrijf Koggenland gaan we in gesprek zodat we met hen op een zo goed mogelijk manier de transitie naar een aardgasvrije gemeente kunnen maken. Op deze website houden we u op de hoogte van de resultaten van de gesprekken in de Verkenningswijken.

Energietransitie en Transitievisie Warmte

Wie nu al meer wil weten over de energietransitie, nodigen we uit om de Transitievisie Warmte te lezen. Hierin wordt per dorp, wijk of buurt bekeken welke vorm van duurzame energie in aanmerking zou kunnen komen. De Transitievisie Warmte vindt u op koggenland.nl, doorklikken naar Transitievisie Warmte. Mede op basis van de gesprekken in de Verkenningswijken zullen er uiteindelijk Wijkuitvoeringsplannen gemaakt worden.

Inmiddels is het Energie prijsplafond in werking getreden. Omdat dit plafond voorlopig alleen voor 2023 geldt, blijft het belangrijk dat u energie bespaart. Dat kan al met kleine maatregelen. Op deze website vindt u al tal van tips voor de korte termijn en voor de langere termijn. Ook voor Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) zijn er volop mogelijkheden voor verduurzaming. Deze vindt u onder subsidies.