Heeft u een koopwoning in de gemeente Koggenland, dan bent u in principe zelf verantwoordelijk voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van uw huis. De gemeente Koggenland ondersteunt de inwoners natuurlijk wel zoveel mogelijk bij deze energietransitie met informatie en verwijzing naar subsidies. Daarnaast kijkt de gemeente welke vormen van duurzame energie het meest geschikt zijn voor de verschillende wijken. Dit kan variëren van individuele oplossingen zoals een warmtepomp tot aan collectieve oplossingen.

De gemeente Koggenland heeft een zogenaamde Transitievisie Warmte ontwikkeld waarin per dorp, wijk of buurt wordt bekeken welke vorm van duurzame energie in aanmerking zou kunnen komen. De komende tijd zullen de verschillende opties worden uitgewerkt en zal de gemeente SAMEN met de inwoners gaan bepalen welke vorm van duurzame energie het beste gekozen kan worden. Uiteindelijk zal er een Wijkuitvoeringsplan komen waarin per wijk wordt vastgesteld welke vorm van duurzame energie gekozen wordt.

Daarnaast is de gemeente partner in de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin is vastgesteld hoeveel duurzame energie de gemeente moet opwekken om de inwoners te voorzien van voldoende energie en op welke wijze dit gaat gebeuren. Voor Koggenland is de keuze gevallen op zonne- en windenergie. De komende tijd wordt de invulling hiervan verder uitgewerkt.

De huidige energieprijzen zorgen er voor dat veel woningeigenaren ervoor kiezen om nu al een begin te maken met de verduurzaming van hun woning. Dat kan al voor weinig geld met zogenaamde no-regretmaatregelen. Dit zijn relatief goedkope aanpassingen, waarmee direct flink effect op de energierekening wordt verkregen. En uiteindelijk zal ook de stap gezet worden naar een aardgasvrije woning. Welke vorm van energie er ook gekozen gaat worden: isolatie is altijd de eerste stap die ook nu al veel besparing oplevert. Op deze website vindt u tal van tips waarmee u met kleine, betaalbare ingrepen Korte Metten kunt maken met de energierekening maar ook permanent kunt verduurzamen en uiteindelijk een aardgasvrije woning realiseert. 

Verenigingen van Eigenaren (VvE's)

Ook voor Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) van woningen zijn er volop mogelijkheden voor advies, besparing en leningen. Voorlopig is deze subsidie (SEEH) beschikbaar tot en met december 2022. Zodra er meer duidelijk is over de subsidie voor 2023 zullen wij dat op deze website vermelden.

Er zijn twee vormen van subsidie:

  1. Voor advies van gecertificeerde energieadviseurs en/of externe procesbegeleiders
  2. Subsidie voor maatregelen zoals isolatie, het zeer energiezuinig pakket en aanvullende maatregelen

Ook voor VVE’s zijn er leningen beschikbaar vanuit het Nationaal Warmtefonds