Beste inwoner van verkenningswijk Avenhorn. In januari heeft u van ons een brief gekregen waarin we hebben verteld dat uw wijk een Verkenningswijk is voor de weg naar een aardgasvrije gemeente. Die route maken we samen.

In de brief hebben we u ook uitgenodigd om een enquëte in te vullen, waarop we veel reacties hebben gekregen. Een aantal inwoners van verkenningswijk Avenhorn is uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep. We hebben gemerkt hebben dat de energietransitie leeft onder de inwoners van verkenningswijk Avenhorn. Daarom hebben we besloten om een extra Informatieavond te organiseren.

Wij nodigen u graag uit voor een informatievond op 28 maart vanaf 19.00 uur bij Villa Groet. 

Tijdens het plenaire deel zal de gemeente u welkom heten en verslag doen van de resultaten van de enquëte en de klankbordgroepbijeenkomsten. Daarnaast zal zij u een doorkijk geven naar de aanpak om uw wijk op termijn aardgasvrij te maken. Aansluitend kunt u in de andere zaal bij verschillende stands vrijblijvend informatie inwinnen over onder andere subsidies en financieringen en over technische oplossingen zoals isoleren, zonnepanelen of een warmtepomp.

De Inloopavond is gratis, vrijblijvend en bestemd voor alle woningeigenaren in de verkenningswijk Avenhorn.

Aanmelden is mogelijk door een e-mail te sturen naar dit e-mailadres (energietransitie@koggenland.nl). Villa Groet vindt u aan Hoog 1 in Avenhorn.

Programma

19.00 – 19.15

Inloop met koffie/thee

19.15 – 19.45 uur

Plenair

Welkom door wethouders en uitleg programma

Presentatie belangrijkste resultaten uit enquête en klankbordgroepen

Wat gaat gemeente Koggenland ermee doen en hoe is de planning voor Avenhorn-Zuid voor de komende jaren?

Uitnodiging om informatie in te winnen

19.45 – 21.00 uur

Stands

Woningbedrijf Koggenland

Subsidie | financiering | tegemoetkomingen

Technische aspecten zoals isoleren, zonnepanelen, HR+++ glas en warmtepomp

Koggenland Energieneutraal met informatie over energiescan en eventuele andere aspecten

Vanaf 19.45 tot 21.30 uur

21.30 uur

Gelegenheid voor inwoners om (op eigen kosten) aan de bar wat te bestellen.

Afsluiting