De zeven Westfriese gemeenten hebben gezamenlijk een beleidskader voor wind- en zonne-energie opgesteld. Dit beleidskader omvat regels waaraan initiatieven voor duurzame energieopwekking op land moeten voldoen. Daarbij gaat het over de manier waarop zonneparken in het landschap geplaatst mogen worden, maar ook over de voorwaarden die zijn gesteld om inwoners en andere belanghebbenden bij de totstandkoming te betrekken. Tot slot zijn er voorwaarden voor financiële deelname in het beleidskader vastgelegd. 

Download Beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland

De inspraakperiode loopt van 1 februari tot 15 maart 2023. Het beleidskader is hier in te zien. Het is ook mogelijk een afspraak te maken om het beleidskader in te zien op het gemeentehuis.

Zienswijzen kunnen online(externe link) en schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders, via Postbus 21, 1633 ZG in Avenhorn. Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie.

Waar nodig kan een zienswijze nog tot een aanpassing van het beleidskader leiden. Naar verwachting zal de definitieve vaststelling van het beleidskader nog voor de zomer van dit jaar plaatsvinden.
 

Zienswijze indienen(externe link)