Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen vanaf 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen voor de hele periode.

Aan het toekennen van de gevraagde steun zijn voorwaarden verbonden ten aanzien van bruto-inkomen en het bedrag van de energierekening in relatie tot het inkomen. Als de energierekening meer is dan 10 tot 13% van het (gezamenlijke) bruto-inkomen kunt u onder voorwaarden in aanmerking voor een tegemoetkoming vanuit dit Noordfonds(externe link). Alle voorwaarden staan op noodfondsenergie.nl(externe link). Hier kunt u ook een aanvraag indienen.