Energietransitie

Wat zijn klimaatdoelstellingen?

In 2016 heeft Nederland de ‘Klimaatdoelstellingen van Parijs’ ondertekend. Hiermee verbindt Nederland zich aan de doelstellingen om de opwarming van de aarde in 2050 niet hoger te laten zijn dan 2°, liever nog 1,5°. Om dit te bereiken dient de CO2-uitstoot teruggebracht te zijn tot nul. In 2030 wil Nederland al 55% minder CO2 uitstoten. Deze afspraken hebben grote gevolgen voor iedereen. Lees hier alles over de klimaatdoelstellingen op deze website. 

Wat betekenen de klimaatdoelstellingen voor gemeente Koggenland?

De gemeenten hebben van het Rijk diverse opdrachten gehad om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Gemeenten hebben hiervoor hun Transitievisie Warmte ontwikkeld waarin ze aangeven hoe ze dit gaan realiseren. Iedere 5 jaar moet deze Transitievisie Warmte geactualiseerd worden. Daarnaast hebben de gemeenten boven het Noordhollandsch kanaal afspraken gemaakt hoe ze de benodigde groene energie zullen opwekken. Denk hierbij aan zonne- en windenergie. Maar ook aardwarmte, waterstof en groen gas kunnen in aanmerking komen. Lees hier alles over de RES en Transitievisie Warmte(externe link).

Welke verkenningswijken zijn er en waarom deze wijken?

In de Transitsievisie Warmte zijn 4 wijken geformuleerd die als verkenningswijk aangemerkt worden. Deze wijken zijn gekozen omdat ze een representatief beeld vormen van enerzijds de inwoners van Koggenland, zoals huurwoningen, koopwoningen met een hoog energielabel of juist laag energielabel, of omdat deze wijken mogelijk geschikt zijn voor een van de vormen van duurzame energie. De gemeente gaat op termijn met deze inwoners in gesprek om te inventariseren wat er leeft onder de inwoners, waar draagvlak voor is, welke zorgen er leven.

Wanneer moet Koggenland aardgasvrij zijn?

Ook Koggenland houdt zich aan de planning die door het Rijk is voorgeschreven. Het gaat hier niet om één maatregel maar om een hele serie van maatregelen die uiteindelijk ertoe leiden dat de gebouwde omgeving aardgasvrij wordt. Te beginnen met woningen met een laag energielabel. Daarbij zal gemeente Koggenland ook rekening houden met eventuele andere maatregelen voor de infrastructuur, zoals bijvoorbeeld werkzaamheden voor het riool, om op deze manier de overlast zoveel mogelijk te beperken. Op klimaatakkoord.nl staat een landelijke planning hoe de maatregelen elkaar opvolgen. Gemeente Koggenland zal via duurzaamkoggenland.nl de inwoners uiteraard ook in detail formuleren. Waar nodig ontvangt u ook een persoonlijke brief.

Hoe gaat Koggenland om met andere doelstellingen in het Klimaatakkoord?

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren, zijn er nog meer eisen. Zo mag er in 2050 geen restafval meer zijn en moet iedere vorm van afval weer omgezet kunnen worden naar een grondstof. Dit noemen we circulaire economie. Vervoer, particulier en openbaar vervoer, zal elektrisch zijn of op waterstof rijden en misschien op nog wel een andere vorm van duurzame energie. We vinden ook dat iedereen recht heeft op schone lucht en natuur. En daarnaast werkt de gemeente Koggenland ook aan klimaatadaptatie: we zullen oppervlakten met veel stenen zodanig gaan aanpassen dat ze bestand worden tegen hitte, droogte of juist veel regen. Inwoners worden opgeroepen om ditzelfde te doen in hun eigen tuin. Haal stenen uit de tuin en vervang deze door bomen, struiken en groen.

Voor eigenaren van woningen 

Wat betekent de energietransitie voor mijn woning?

Er komt een moment dat er in de gemeente, uw wijk of uw woning geen aardgas meer geleverd wordt. Natuurlijk werkt de gemeente via de RES aan duurzame energiebronnen, maar u kunt ook zelf veel doen. Door uw woning goed te isoleren door spouwmuur-, dak- en vloerisolatie, door HR+++ glas aan te brengen en door duurzame maatregelen te treffen die aardgasvrij zijn. Denk aan zonnepanelen en een warmtepomp. Meer informatie vindt u op duurzaambouwloket.nl(externe link) en deze pagina.

Welke duurzame energiebronnen komen in mijn wijk?

In de Transitsievisie Warmte leest u hoe de gemeente de komende jaren van het aardgas af wil en welke wijken als verkenningswijk gaan dienen. Natuurlijk worden de inwoners betrokken bij dit proces en te maken keuzes. Kijk voor meer informatie hier.(externe link)

In welke volgorde kan ik het beste mijn woning verduurzamen?

Alles begint bij isolatie, waarna zonnepanelen, warmtepomp of andere vormen van aardgasvrij in aanmerking komen. Kijk voor de route tot verduurzamen op verbeterjehuis.nl(externe link)

Hoeveel bespaar ik met isoleren en waar vind ik bouwtechnische informatie?

Op deze website hebben we diverse voorbeeld opgenomen hoe u uw woning het beste kunt isoleren en welke maatregelen daarna komen. Meer informatie vindt u op duurzaambouwloket.nl(externe link) en deze pagina.

Hoeveel bespaar ik met HR+++ glas en waar vind ik bouwtechnische informatie?

Op onderstaande websites vindt u heel veel informatie over besparingen, bouwtechnische informatie en de volgorde van het aanpakken van verduurzaming van uw woning. Meer informatie vindt u op duurzaambouwloket.nl(externe link), verbeterjehuis.nl(externe link) en deze pagina.

Hoe werkt het met zonnepanelen en hoeveel kan ik besparen?

Veel hangt af van de ligging van uw dak (op het zuiden of juist niet) en hoeveel zonnepanelen u laat plaatsen. Kijk op de volgende websites hoeveel u met zonnepanelen kan besparen of check bij een erkend installateur. Meer informatie vindt u op duurzaambouwloket.nl(externe link), verbeterjehuis.nl(externe link) en deze pagina.

Wat is het verschil tussen een all -electric warmtepomp en een hybride warmtepomp?

Een all-electric warmtepomp werkt volledig op elektriciteit. Deze wordt uit de lucht, grond of grondwater gehaald. De gasmeter kan worden afgesloten. Bij een hybride warmtepomp behoudt u de CV-ketel (die moet wel geschikt zijn voor een warmtepomp). De CV-ketel zorgt voor warm water en springt bij als het buiten té koud wordt. Meer informatie vindt u op duurzaambouwloket.nl(externe link) en deze pagina.

Welke subsidiemogelijkheden zijn er?

Er zijn veel mogelijkheden voor subsidie. Per 1 januari 2023 wordt een aantal subsidiemogelijkheden verruimd. Zo kunt u dan al voor één maatregel subsidie aanvragen. Tot eind 2022 kunt u alleen voor een warmtepomp direct 30% subsidie aanvragen. Voor andere (isolatie)maatregelen dient u tot het einde van het jaar twee maatregelen te treffen voordat u in aanmerking komt voor subsidie. Dat verandert dus per 1 januari. Particulieren vragen subsidie altijd achteraf aan. Dat kan meestal met terugwerkende kracht over het afgelopen jaar. Omdat de subsidieregelingen regelmatig veranderen, verwijzen we u voor alle actuele informatie naar deze website(externe link)

Hoe vraag is subsidie aan en bij wie?

Alle informatie over subsidie en hoe aan te vragen staat op deze pagina van de Rijksoverheid(externe link).

Hoe krijg ik antwoord op bouwtechnische vragen?

Gemeente Koggenland werkt samen met het Duurzaam Bouwloket(externe link). Op hun website vindt u heel veel bouwtechnische informatie of verwijzingen.

Ik kan verduurzaming niet (helemaal) betalen: welke mogelijkheden zijn er om geld te lenen?

Bijna alle banken en overige financieringsmaatschappijen bieden onder voorwaarden een (Hypothecaire) lening voor verduurzaming. Neemt u dus vooral contact op met uw financieel adviseur of bank. Lukt het niet om een lening te krijgen, dan bestaat het Warmtefonds van het Rijk(externe link). Hier kunt u tot een maximaal bedrag een lening krijgen tegen gunstige voorwaarden.

Huurders

Wanneer worden de huurwoningen van het Woningbedrijf Koggenland verduurzaamd?

Ook de huurwoningen van het Woningbedrijf Koggenland zullen de komende tijd verduurzaamd worden. Op dit moment loopt een pilot waarbij 8 woningen in Ursem verduurzaamd worden. Deze pilot is bedoeld om kennis en ervaring op te doen op het gebied van verduurzamingsmaatregelen, opstellen van scenario’s, investeringen, subsidies, aanpassing huurbedragen en het betrekken van huurders hierbij. Met deze kennis op zak zullen alle woningen in 2026 het energielabel C hebben. Bij de verduurzaming worden de woningen goed geïsoleerd en worden er ventilatiesystemen aangebracht die ervoor zorgen dat de woningen klaar zijn voor laagtemperatuur verwarming. Ook kijken we naar de mogelijkheden om zonnepanelen aan te brengen op de woningen. Hiermee voldoet de gemeente ruimschoots aan de planning die de Rijksoverheid heeft gesteld. Natuurlijk krijgt u ook persoonlijk bericht als uw woning aan de beurt is. Kijk voor actuele informatie ook woningbedrijfkoggenland.nl(externe link) of deze pagina

Ik huur van de Woonschakel, hoe pakken zij dit aan?

Voor informatie over het verduurzamen van woningen van de Woonschakel verwijzen we u naar dewoonschakel.nl(externe link)

Financieel

Ik maak me zorgen om geld

Door de stijgende energieprijzen en de gevolgen van de lockdowns van de afgelopen tijd zijn energie en boodschappen veel duurder geworden. Mensen die eerder goed rond konden komen, zien nu financiële problemen aankomen Wacht dan niet te lang met hulp zoeken. Het Zorgteam van de gemeente Koggenland staat u met raad en daad bij om naar oplossingen te zoeken. Meer informatie over het Zorgteam is hier te vinden(externe link) en aanmelden is hier mogelijk(externe link)

Hoe vraag ik om hulp vanwege geldzorgen?

Kom zo snel mogelijk in actie. Hoe eerder u contact opneemt, hoe beter u geholpen kunt worden. Aanmelden kan met dit aanmeldformulier(externe link) of neem telefonisch contact op met de gemeente op 0229 – 54 84 00. Maak altijd eerst een afspraak voordat u langs komt.

Ik heb moeite met het invullen van formulieren

U bent de enige niet. Formulieren kunnen best ingewikkeld zijn. Daarom zit iedere woensdag tussen 14.00 en 16.00 de Formulierenbrigade voor u klaar in de bibliotheek van de Goorn. Zij helpen u vertrouwelijk met het invullen van formulieren. U hoeft geen afspraak te maken.

Kom ik in aanmerking voor de toeslag van € 1300 en wat moet ik daarvoor doen?

De regering heeft aangegeven dat de laagste inkomens ook in 2023 weer in aanmerking komen voor een eenmalige toeslag van maximaal € 1300. De gemeente gaat deze toeslag uitbetalen. Mocht het nodig zijn dat u hiervoor zelf in actie zou moeten komen, dan laten we dit weten via koggenland.nl(externe link) en we informeren u via de krant, per brief of per mail.

Hoe werkt de tegemoetkoming van € 190 in november en december?

Iedereen die een eigen stroomaansluiting heeft krijgt in november en december een bedrag uitgekeerd van € 190 per maand. Het bedrag wordt via uw energieleverancier uitgekeerd of verrekend. Zij zullen u hierover berichten.

Is het energieprijsplafond definitief?

Minister Rob Jetten heeft op 10 november aangegeven dat het energieplafond er hoe dan ook komt. Wel wordt nog gewerkt aan de uitwerking hiervan en wordt ook gekeken hoe bijvoorbeeld mensen met blokverwarming gecompenseerd kunnen worden. Zodra nadere details bekend zijn, zullen wij die op deze website  plaatsen

Hoe werkt het energieprijsplafond?

Het energieplafond is in heel 2023 van toepassing. Wie in het hele jaar niet meer dan 1.200 m3 gas (kubieke meter gas) verbruikt, betaalt € 1,45 per m3. Voor elektriciteit geldt een plafond van 40 cent, mits u niet meer verbruikt dan 2.900 kWh elektriciteit. Daarboven gaat u het hoge markttarief betalen. Het is dus belangrijk om zuinig met energie te blijven. Inmiddels wordt ook gewerkt aan een regeling van het MKB. Wij houden u op de hoogte. 

Zelf energie besparen

Wat kan ik zelf doen om met weinig geld toch te verduurzamen?

U kunt veel zelf doen, zodat u onder het energieplafond blijft. Dit geldt ook voor huurders. Op deze website vindt u heel veel tips hoe u met betaalbare middelen zelf energie kunt besparen. De tips vindt u onder Korte Metten. Maatregelen voor de langere termijn vindt u onder Nu voor later of kijk op duurzaambouwloket.nl(externe link)

Hoe krijg ik inzage in het stroomverbruik van apparaten?

Onder de rubriek Stiekeme Stroomslurpers vindt u het stroomverbruik van veel dagelijkse apparaten. 

Zijn er apparaten waarmee ik meer inzage krijg in mijn energieverbruik?

Ja die zijn er zeker. Op deze website vindt u onder Technische twists informatie over apparaten die vaak heel betaalbaar zijn tot aan de installatie van een slimme meter.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op en we helpen u graag verder.

Ik heb een vraag