Bijdragen aan biodiversiteit

Weidevogels beschermen

  • Vanuit de Wet Natuurbescherming zijn alle vogels in Nederland beschermd. U moet er zorg voor dragen dat beschermde vogels niet worden verstoord, verwond of gedood wanneer u enige activiteit uitvoert.
  • Wilt u activiteiten uitvoeren die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor weidevogels? Laat u dan goed informeren door de gemeente of u deze activiteiten mogelijk uitvoert in speciaal voor weidevogels aangewezen leefgebieden

Bomen in de wei

  • Het plaatsen van eén of meerdere schaduwbomen ten behoeve van het welzijn van (klein)vee is in het kader van het veranderende klimaat een goed idee.
  • Vóórdat u een dergelijke boom of bomen wilt gaan plaatsen, verzoeken wij u dringend om vooraf contact op te nemen met de gemeente. Er zijn namelijk gebieden in deze gemeente waar géén bomen of struiken mógen worden aangeplant. Dit vanwege de bijzondere landschapskwaliteiten, of binnen bijvoorbeeld leefgebied voor weidevogels. Vooraf checken kan achteraf veel schelen.