Verduurzamen bedrijf

Wilt u uw bedrijf of bedrijfspand verduurzamen? Verduurzamen is vaak een interessante investering met een goed rendement. Maar het is ook noodzakelijk om de klimaatdoelen te behalen en om Koggenland leefbaar te houden voor ons én de generaties na ons. Daarnaast is verduurzaming niet vrijblijvend. Zo zijn bedrijven met een hoog energieverbruik verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen.

Gemeente

Een eerste stap zetten is soms lastig. Wie aan de slag gaat, krijgt ondersteuning van de gemeente. Zo bieden we advies, subsidies en leningen aan.

Duurzaam Ondernemersloket

Voor vragen over het verduurzamen van uw bedrijf kunt u terecht bij het Duurzaam Ondernemersloket. Het Duurzaam Ondernemersloket is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, de Westfriese Bedrijvengroep, gemeenten, stichting Parkmanagement Hoorn en Ontwikkelingsbedrijf NHN. Als loket ondersteunt het Duurzaam Ondernemersloket ondernemers bij het verduurzamen en uiteindelijk energieneutraal maken van hun bedrijf en hun bedrijfspand. Hierbij gaat het om het besparen op energiekosten, maar ook om het benutten van kansen als het gaat om toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het loket voorziet ondernemers van gratis advies en ondersteuning via de Energiesprong. Het Duurzaam Ondernemersloket werkt onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Het doel is ambitieus: in 2040 alle Westfriese bedrijventerreinen energieneutraal.

Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (NHN)

Wilt u uw bedrijfsvoering of product verduurzamen, dan kunt u misschien ook terecht bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (NHN). Ontwikkelingsbedrijf NHN is voor ondernemers een aanspreekpunt voor alle zaken die met ontwikkeling van de regio te maken hebben. NHN zet onder meer in op de energietransitie, op welk vlak dan ook: wind, water, zon, waterstof en (groen) gas. 

Wilt u uw product of bedrijfsvoering circulair maken, waarbij hergebruik en het vermijden van afvalproductie centraal staan? Sluit u dan aan bij Circulair Westfriesland.

Regels en voorwaarden voor bedrijven

Uw bedrijf moet voldoen aan de informatieplicht. Ook moet u voor 2023 in het bezit zijn van energielabel C. Daarnaast dient u het energielabel van uw bedrijf te laten registreren bij de verkoop, bij nieuwe huurders of bij oplevering van een utiliteitsgebouw.

Voor het verduurzamen van boerderijen gaat u naar de boerderijenpagina van het Duurzaam Bouwloket

Website helpt ondernemers

In 2050 wil de provincie Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Om dat doel te bereiken, is energiebesparing bij bedrijven en instellingen cruciaal. Veel bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Lees meer over de aangescherpte regels en website over informatie- en energiebesparingsplicht.