Home

Nu aan de slag voor later!

Veel mensen vinden het lastig om de kosten en baten van energiebesparende maatregelen goed af te wegen, en onderschatten de financiële voordelen op de langere termijn.

Het is een lastige tijd. De gemeente Koggenland doet zijn uiterste best om u zo goed mogelijk te ondersteunen en informeren.

In gesprek met Verkenningswijken over de energietransite

Hoe we deze energietransitie gaan invullen, wil gemeente Koggenland graag samen met de inwoners bepalen. Daarom gaat de gemeente in 2023 in gesprek met een viertal zogenaamde Verkenningswijken.

Eigenaren en VVE's

Aanvragen subsidie isolatiemaatregelen

Vanaf 1 januari 2023 kunt u al subsidie aanvragen voor 1 isolatiemaatregel. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 2 april 2022. U kunt dan 15% subsidie aanvragen. Kijk voor alle voorwaarden en het aanvragen op onderstaande website.

Meer informatie over de ISDE(externe link)