Duurzaamheidsfonds verenigingen en sportclubs

Veel verenigingen en stichtingen vragen om subsidies of bijdrages om hun duurzame ambities op gang te helpen. Daarom heeft gemeente Koggenland een duurzaamheidsfonds beschikbaar gesteld waar zij gebruik van kunnen maken.

Bent u een partij uit het maatschappelijk middenveld? Ben u niet commercieel en heeft u geen winstoogmerk? Dan is dit fonds voor u bedoeld. Dit fonds kan bijvoorbeeld gebruikt worden door een dorpshuis dat de financiering niet rond krijgt voor isolatie, of een sportvereniging die een groen dak met zonnepanelen wil aanleggen.

Concreet kunt u met een bijdrage uit het investeringsfonds de volgende maatregelen treffen:

 • Isoleren van gebouwen
 • Aanleggen van een laadinfrastructuur
 • Aanleggen van groene daken
 • Installeren van warmtepomp(en)
 • Installeren van warmtepompen
 • Aanleggen van biodivers groen op eigen terrein 

Aanvragen

Aanvragen voor een bijdrage uit het duurzaamheidsfonds kan door het sturen van een mail naar energietransitie@koggenland.nl.

Zet de volgende informatie in uw mail:

 • Omschrijf wat de plannen zijn waarvoor u een bijdrage vraagt
 • Stuur een begroting mee
 • Geef een overzicht van aangevraagde en/of toegekende overige subsidies
 • Stuur bijbehorende offertes mee

Maximale bijdrage

Vanuit het duurzaamheidsfonds wordt maximaal 50 procent van de eigen investering, na aftrek van eventuele andere subsidies en tot een maximum van € 50.000 per aanvraag beschikbaar gesteld. Let op: op het Duurzaamheidsfonds is een plafond (maximaal bedrag) beschikbaar. 

Voorwaarden

De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Daarnaast moet het gaan om:

 • Een incidentele bijdrage;
 • Die niet in de plaats komt van andere gemeentelijke subsidies of de gemeentelijke subsidieverordening;
 • Een nieuw initiatief dat nog niet gerealiseerd is. Dus aanvraag vooraf;
 • Een initiatief dat aantoonbaar en in hoofdzaak bijdraagt een verduurzaming van de samenleving op één van de pijlers voor duurzaamheid;
 • Circulair werken en bouwen, het uitbannen van afval en hergebruiken van grondstoffen;
 • Aanpassing van het klimaat, wat minimaal 1,5° minder realiseert;
 • Natuurinclusief werken, waardoor natuur en biodiversiteit vergroot en versterkt worden;
 • Lokaal gebonden plannen indienen, dus alleen gemeente Koggenland;
 • Minimaal 50% van de kosten inclusief voorbereiding, toezicht en administratie en VAT.

Vragen en meer informatie

Neem dan contact op met energietransitie@koggenland.nl. Meer informatie over andere subsidiemogelijkheden vindt u bij de Subsidiecheck op Duurzaambouwloket.nl.