Regionale Energie Transitie (RES)

Drie jaar geleden is in kaart gebracht waar in Noord-Holland (extra) zonnepanelen en windturbines geplaatst kunnen worden. Dat gebeurde in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Deze kaart met zoekgebieden is nu geactualiseerd in de Herijking RES 2024. Hierin zijn zowel zoekgebieden aangepast als toegevoegd.

De Regionale Energiestrategie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen provincie, gemeenten en waterschappen samen met netbeheerders, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Vastgelegd is hoe en waar hernieuwbare elektriciteit met zonnepanelen en windturbines kan worden opgewekt. Dit is aangegeven in zoekgebieden. Het grootste deel van de ambitie wordt ingevuld door middel van zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen en op geluidschermen.

Doel van de Regionale Energie Transitie Noord-Holland Noord (afgekort RES NHN) is om stap voor stap over te gaan naar duurzame energie. In 2030 moet de Co2 uitstoot met 49% verminderd zijn. In 2050 met 95%. Dit is afgesproken in het Nationaal Klimaatakkoord.

Meer informatie vindt u op: