Klimaatadaptatiestrategie Westfriesland

Alle gemeenten in Nederland staan voor de opgave om zich voor te bereiden op de klimaatverandering. De zeven gemeenten van Westfriesland spraken op het Klimaatevent Westfriesland 2018 af om dit samen te doen. De voorlopige resultaten van de samenwerking:

  • Klimaatstresstest: Met het uitvoeren van een klimaatstresstest is inzicht verkregen in de mogelijke problemen die klimaatverandering met zich meebrengt in de regio.
  • Strategie: Er is een Strategie Klimaatadaptatie Westfriesland 2050 vastgesteld. Hierin spreken wij als regio onze ambitie uit en beschrijven we de weg daarnaartoe.
  • Uitvoeringsagenda: Er is een Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie opgesteld. Daarin staan de acties die we in de periode 2021-2025 uitvoeren.

Meer informatie en resultaten, ook van elke afzonderlijke gemeente, vindt u op de gezamenlijke website: